Figyelem! Az uniós közbeszerzési értékhatárok módosulnak 2019. január 1-től!

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok

2019. január 1-től 2019. december 31-ig nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők:

  • Klasszikus ajánlatkérők:

- árubeszerzés esetében: 15 millió forint;
- építési beruházás esetében: 25 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.
  •  Közszolgáltatók:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 200 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió forint.

Felhívom a figyelmet arra, hogy egyes ajánlatkérők közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzései esetére a Kbt. 2017. január 1-től versenyeztetési kötelezettséget rendel az alábbiak szerint:

A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (azaz a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a Kormány közalapítványai, valamint azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja) az 1 millió forintot elérő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (lásd fent) el nem érő értékű Kbt. szerinti árubeszerzésnek, építési beruházásnak, szolgáltatás megrendelésnek, építési vagy szolgáltatási koncessziónak minősülő beszerzéseikre vonatkozó szerződések  megkötését megelőzően is kötelesek - a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel - legalább három ajánlatot bekérni. Ezekre a beszerzésekre a Kbt. rendelkezéseit kizárólag annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Kbt. végrehajtási rendelete azt előírja.

Uniós közbeszerzési értékhatárok

2019. január 1-től 2019. december 31-ig uniós eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők:

  •  Klasszikus ajánlatkérők:

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pont szerinti ajánlatkérők: 144.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 44.735.040 forint;
- árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli ajánlatkérők: 221.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 68.655.860 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 232.995.000 forint.
- építési beruházás esetében: 5.548.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1.723.541.680 forint;
- építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5.548.000 euró, azaz 1.723.541.680 forint.
  • Közszolgáltatók:

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében: 443.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 137.622.380 forint;
- építési beruházás esetében: 5.448.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1.723.541.680 forint;
- a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000 euró, azaz 310.660.000 forint.