Széchenyi 2020 pályázatot nyert cégek közbeszerzési támogatása

2015. november 1-től hatályba lépett a 2015. évi CXLIII. évi közbeszerzési törvény (új Kbt.), amely a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozóan részben új szabályozást tartalmaz.

Mikor kell az új Kbt. alapján a nyertes pályázatból megvalósuló szerződéseket közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötni?

Az új Kbt. a korábban hatályos szabályozást - ami az uniós és/vagy hazai támogatotást elnyert  szervezetek, cégek vonatkozásában a közbeszerzési kötelezettséget a támogatás %-os mértékéhez és a beszerzés értékéhez kötötte - csupán a 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet magában foglaló építési beruházások és a középületek kivitelezésére irányuló építési beruházások, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelések esetén (pl. kapcsolódó tervezési munka) tartja fenn (új Kbt. 5. § (2) bekezdés).

Az új Kbt. - az 5. § (2) bekezdésén kívüli - építési beruházások és szolgáltatás megrendelések, valamint valamennyi árubeszerzés vonatkozásában csupán a támogatás összegéhez köti a közbeszerzési kötelezettséget, a támogatás %-os mértéke nem jelenik meg feltételként.

Az új Kbt. 2017. január 1-től hatályos 5. § (3) bekezdése szerint: a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában - ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat - közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az egyébként nem ajánlatkérőnek minősülő szervezet vagy személy, amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását egy ajánlatkérőnek minősülő szervezet (ilyen pl. az állam is) legalább 40 millió forint összegben közvetlenül támogatja.

2017. január 1-től tehát a közbeszerzés kötelezettséget jelentő támogatási összeghatár 25 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra változik.

Például, ha a támogatott cég egy 50%-os mértékű támogatást kap egy nettó 80 milliós gépbeszerzésre, akkor a támogatás összege a 40 millió Ft-ot eléri, így a beszerzés közbeszerzés köteles.

Ugyanígy közbeszerzés köteles az a nettó 95 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 45%-os, mivel ez esetben a támogatás összege 42,75 millió Ft.

Nem közbeszerzés köteles viszont például az a nettó 98 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 40%-os, hiszen a támogatás összege ebben az esetben 39,2 millió Ft. Nem kell közbeszerzési eljárással szerződni arra a támogatásból megvalósuló nettó 48 millió Ft értékű építési beruházásra sem, amely esetén a támogatás mértéke 80%-os, mivel a támogatás összege itt csupán 38,4 millió Ft.

Egyértelművé válik továbbá, hogy a szabály nem csupán szervezetekre, hanem személyekre is vonatkozik; így például a támogatásból megvalósuló beszerzéseik során az egyéni vállalkozók és az őstermelők is közbeszerzés kötelesek, ha a beszerzésre eső támogatás összege eléri a 40 millió Ft-ot.

A Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési kötelezettség alól kivételt képez, ha a beszerzés

a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,

b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,

d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy

f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból

valósul meg.

Megjegyzem, hogy a Közbeszerzési Hatóság nem kötelező erejű, egyedi kérdésre feltett állásfoglalása szerint a támogatás és a beszerzés célja tekintetében nem annak van jelentősége, hogy mely támogatási kategóriába tartozik a támogatott beszerzés, hanem a program tárgyát képező beszerzési tételek mindegyike esetén külön-külön kell vizsgálni, hogy a beszerzés a támogatás célja kutatás-fejlesztési és innováció célú-e.

2017. január 1-től további kivétel került a Kbt.-be, mely szerint:

A Kbt. 5. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása alól a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentés akkor kérhető, ha

  • a támogatásból megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel a közbeszerzési eljárás alkalmazása nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját és
  • a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasználását a Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet eljárása biztosítja. 

Az előző évben meghozott, felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegét a Kormány minden év március 31-ig, a Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.

További kérdés esetén e-mail és telefon útján állok rendelkezésére, további igény esetén megegyezés szerint vállalom a közbeszerzési eljárás szakszerű lebonyolítását.