Figyelem! A nemzeti közbeszerzési értékhatárok módosulnak 2017. január 1-től!

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok

2017. január 1-től 2017. december 31-ig nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők:


  • Klasszikus ajánlatkérők:

- árubeszerzés esetében: 15 millió forint;

- építési beruházás esetében: 25 millió forint;

- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.


  • Közszolgáltatók:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

- építési beruházás esetében: 100 millió forint;

- építési koncesszió esetében: 200 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió forint.


Felhívom a figyelmet arra, hogy egyes ajánlatkérők közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzései esetére a Kbt. 2017. január 1-től versenyeztetési kötelezettséget rendel az alábbiak szerint:

A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (azaz a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a Kormány közalapítványai, valamint azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja) az 1 millió forintot elérő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (lásd fent) el nem érő értékű Kbt. szerinti árubeszerzésnek, építési beruházásnak, szolgáltatás megrendelésnek, építési vagy szolgáltatási koncessziónak minősülő beszerzéseikre vonatkozó szerződések  megkötését megelőzően is kötelesek - a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel - legalább három ajánlatot bekérni. Ezekre a beszerzésekre a Kbt. rendelkezéseit kizárólag annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Kbt. végrehajtási rendelete azt előírja.


 

Uniós közbeszerzési értékhatárok

2017. január 1-től 2017. december 31-ig uniós eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők:


  • Klasszikus ajánlatkérők:

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pont szerinti ajánlatkérők: 135.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 41.427.450 forint;

- árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli ajánlatkérők: 209.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 64.135.830 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230.152.500 forint.

- építési beruházás esetében : 5.225.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1.603.395.750 forint;

- építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5.225.000 euró, azaz 1.603.395.750 forint.

  • Közszolgáltatók:

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében: 418.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 128.271.660 forint;

- építési beruházás esetében: 5.225.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1.603.395.750 forint;

- a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000 euró, azaz 306.870.000 forint.

 

 

A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történı – alkalmazásakor: