Alapvető és speciális eljárási fajták

A törvény a közbeszerzési eljárás négy alapvető fajtáját különbözteti meg:

 • nyílt eljárás,
 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás, és ezen belül
 • tárgyalásos eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
 • versenypárbeszéd
 • innovációs partnerség.

 

A Kbt. meghatároz speciális eljárásokat is:

 • gyorsított eljárás, amely nem kerül külön eljárási fajtaként meghatározásra, speciális szabályai a többi eljárási fajta rendelkezései között az eltérő szabály leírásával kerülnek meghatározásra
 • keretmegállapodásos eljárás,
 • a közszolgáltatók által alkalmazható, speciális hirdetményekkel induló közbeszerzési eljárások, amelyek a külön végrehajtási rendeletben kerülnek meghatározásra.

 

Eljárási fajták a szakaszok száma szerint:

Egy szakaszból álló eljárások:

 • nyílt eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Két szakaszból álló eljárások:

 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás,
 • keretmegállapodásos eljárás (ha az eljárás első része egyszakaszos).

Háromszakaszos eljárások

 • versenypárbeszéd,
 • keretmegállapodásos eljárás (ha az eljárás első része kétszakaszos),
 • a közszolgáltatók által alkalmazható, speciális hirdetményekkel induló közbeszerzési eljárások, amelyek a külön végrehajtási rendeletben kerülnek meghatározásra (időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás és előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás.

 

Klasszikus ajánlatkérők - közszolgáltatók

A törvény részben eltérő rendelkezéseket állapít meg és külön szabályozza a két ajánlatkérő kör közbeszerzési eljárásait:

 • a klasszikus ajánlatkérői kör (Kbt. 5.§ (1)-(3) bekezdés szerinti ajánlatkérők) által alkalmazható közbeszerzési eljárási fajtákat a Kbt. szabályozza,
 • a közszolgáltató ajánlatkérői kör (Kbt. 6.§ (1) bekezdés és 7. § (1)-(2) bekezdés szerinti ajánlatkérők) által alkalmazható közbeszerzési eljárási fajtákat külön végrehajtási rendelet szabályozza.

 

Eljárási fajták eljárási rendek szerint:

A Kbt. kettős közbeszerzési értékhatárrendszert és ehhez kapcsolódóan két eljárási rendet különböztet meg:

 • uniós eljárásrendet az uniós közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre, és
 • nemzeti eljárásrendet a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre.

 

Az uniós eljárásrendben alkalmazható eljárási fajták:

 • nyílt eljárás,
 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
 • versenypárbeszéd,
 • innováció partnerség
 • keretmegállapodásos eljárás,
 • a közszolgáltatók külön végrehajtási rendeletben szabályozott speciális hirdetményekkel induló különös közbeszerzési eljárásai (az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás).

A nemzeti eljárásrendben alapvető változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az egyszerű eljárás, mint eljárási típus megszűnik.

Az ajánlatkérő az uniós eljárásrend valamennyi eljárási fajtáját, a Kbt. 113-115.§-ban meghatározott könnyítésekkel alkalmazhatja.

Ezen az eljárásrendben az ajánlatkérőnek további választási lehetősége is van, mivel az alapelvek és a Kbt. 117.§-ban meghatározott garanciális szabályok (pl. az eljárás itt is meghirdetéssel indul) figyelembe vételével, saját eljárásrendet is alkalmazhat.

 

Az eljárási fajták alkalmazhatósága uniós eljárásrendben:

Az ajánlatkérők uniós eljárásrendben szabadon, saját belátásuk szerint választhatják

 • a nyílt eljárást,
 • a meghívásos eljárást, továbbá
 • keretmegállapodásos eljárást is alkalmazhatnak.

Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi.

 

Az eljárási fajták alkalmazhatósága nemzeti eljárásrendben:

Az ajánlatkérők nemzeti eljárásrendben szabadon, saját belátásuk szerint választhatják és a Kbt. 122.§-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazhatják.

 • a nyílt eljárást,
 • a meghívásos eljárást,
 • a keretmegállapodásos eljárást, továbbá
 • tárgyalásos eljárást és
 • versenypárbeszédet is.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást ezen eljárásrendben is csak akkor alkalmazhatnak, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi.

Uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetén az ajánlatkérők a Kbt. 117.§-ában meghatározott esetben és módon szabadon kialakított eljárást folytathatnak le.

 

Az eljárási fajták alkalmazhatósága közszolgáltatók esetén:

A közszolgáltató ajánlatkérői kör által alkalmazható közbeszerzési eljárási fajtákat a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Áttérés tilalma egyik eljárási fajtáról a másikra

A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.

 

Tervpályázat

A tervpályázat olyan, külön jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára – főként az építészet és építés területén – egy olyan tervnek vagy tervrajznak a megszerzését, amelyet díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy bírálóbizottság választott ki.

A tervpályázati eljárás lefolytatásának szabályait a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet határozza meg.