• A közbeszerzési felhívás és dokumentáció jogszerűségének vizsgálata
  • Kiegészítő tájékoztatás kérése
  • Az ajánlat összeállítása és benyújtása
  • Tárgyalások során tanácsadás
  • Előzetes vitarendezés
  • Jogorvoslati kérelem benyújtása és képviselet jogorvoslati eljárásban

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy sem a közbeszerzési szakértői tevékenységek felsorolása, sem a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.