AJÁNLATKÉRŐK számára

 • A 2012. január 1-től alkalmazható önálló eljárási rend elkészítése
 • Közbeszerzési szabályzat, a közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegezés elkészítése
 • Tanácsadás a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben lebonyolításában

- Mikor vonatkozik közbeszerzési kötelezettség a támogatott projektre?

- Hogyan kell lefolytatni jogszerűen a közbeszerzési eljárást?

 • Közbeszerzési szakértői tanácsadás és közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában:

- becsült érték megállapítása, egybeszámítás

- összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása

- megfelelő eljárás fajta kiválasztása

- kizáró okok és alkalmasság előírása

- bírálati szempont kiválasztása

- dokumentáció összeállítása, szerződéses feltételek kidolgozása

- ajánlati és részvételi felhívás elkészítése és közzététele

- a szerződés módosításáról tájékoztató elkészítése

- kiegészítő tájékoztatás, konzultáció/helyszíni bejárás lebonyolítása

- bontási eljárás és a szerződéskötés lebonyolítása

- bíráló bizottsági munka

- tárgyalás lebonyolítása

 • Előzetes vitarendezés lebonyolítása
 • Jogi képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság és a Bíróság előtt
 • Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

 

AJÁNLATTEVŐK/PÁLYÁZÓK számára

 • a közbeszerzési felhívás és dokumentáció jogszerűségének vizsgálata
 • az ajánlat összeállítása és benyújtása
 • kiegészítő tájékoztatás kérése
 • tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás lefolytatása
 • az ajánlatkérői döntés jogszerűségének vizsgálata
 • előzetes vitarendezés
 • jogorvoslati kérelem benyújtása
 • képviselet jogorvoslati eljárásban

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy sem a közbeszerzési szakértői tevékenységek felsorolása, sem a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.